Zmiana adresu siedziby biura

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2015 r. firma Lider zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Lider Zarządzanie Nieruchomościami s.c.

Pl. Kardynała Wyszyńskiego 54/2

58-500 Jelenia Góra

Nowy lokal

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Z poważaniem,

Zarząd Lider s.c.