Obsługa prawna

W zakresie reprezentacji i obsługi prawnej Wspólnoty prowadzimy:

  • reprezentację Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • reprezentację Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;
  • reprezentację Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
  • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów i statutów)