Obsługa finansowo-księgowa

W zakresie obsługi finansowo – księgowej realizujemy:

  • otwieranie rachunków bankowych Wspólnoty i prowadzenie rozliczeń przez ten rachunek;
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
  • pobieranie i rejestracja opłat z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, Funduszu Remontowego oraz innych, ustalonych przez Wspólnotę opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości;
  • obieranie, rejestracja i podział dochodów z pożytków;
  • przygotowanie projektów planów gospodarczych Wspólnoty;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty i indywidualnych rozliczeń właścicieli;