Obsługa administracyjna nieruchomości

W zakresie obsługi administracyjnej realizujemy:

  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów dotyczących części wspólnych nieruchomości;
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
  • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
  • wszukiwanie firm usługowych i remontowych, negocjowanie cen i warunków umów;
  • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji budynku wyszukiwanie wykonawców dla planowanych remontów i modernizacji budynków, negocjacje z wykonawcami, analiza i przedstawianie zarządowi Wspólnoty kosztorysów robót;