Obsługa techniczna nieruchomości

W zakresie obsługi technicznej nieruchomości realizujemy:

  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
  • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
  • przygotowywanie planów remontowych;