Ogólne zasady współpracy ze wspólnotami

Każda umowa z kontrahentami przygotowana przez zarządzającego przed jej ostatecznym podpisaniem będzie konsultowana z Zarządem Wspólnoty celem uzgodnienia jej treści. Wynagrodzenie zarządcy za ww. pakiet usług ustalany jest indywidualnie. Wysokość zaliczki na koszty eksploatacji części wspólnych nieruchomości nie powinna przekraczać stawek stosowanych do chwili obecnej. Wysokość zaliczek na opłaty za media ustalana będzie zgodnie ze stawkami określonymi przez dostawców, na podstawie dokonanych rozliczeń właścicieli. Wszelkie zmiany dotyczące wynagrodzenia zarządcy i zaliczek na koszty eksploatacji części wspólnych ustalane będą po wcześniejszej, wspólnej analizie sprawozdania finansowego i zatwierdzane uchwałą.

Przedstawiona wyżej oferta daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa w zakresie zarządzania nieruchomością, planowania i rozliczania kosztów jej funkcjonowania. Posiadamy wymagane Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami ubezpieczenie Zarządcy Nieruchomości.

Przedstawiając naszą ofertę mamy nadzieję, że przeanalizują Państwo zalety podpisania z nami umowy o zarządzanie Waszą nieruchomością, a my ze swej strony dołożymy wszelkich starań, żeby Wasza decyzja przyniosła Wam zadowolenie z wykonywanych przez nas usług.